Advocaat Review - FAQ

Welke reviews worden getoond op Advocaat Review?

Advocaat Review toont de reviews van advocatenkantoren die deelnemen aan Advocaatscore én toestemming hebben gegeven voor publicatie van de reviews op Advocaat Review. Het tonen van de reviews op de homepage van Advocaat Review gebeurt a-select. Dat heeft van doen met het feit dat het zeer moeilijk is om een afgewogen oordeel te geven over de waarde van een review. Het tonen van ‘het beste kantoor’ is nagenoeg onmogelijk. Immers de waarde een review is mede afhankelijk van de hoeveelheid reviews die het betreffende kantoor verzamelt, de actualiteit van de reviews en ook de omvang van het advocatenkantoor. Voor Advocaat Review is belangrijker dát een advocatenkantoor cliënten om een review vraagt, dat is op zichzelf al onderscheidend te noemen. 

Moeten advocatenkantoren een minimumaantal reviews hebben om mee te draaien?

Een minimum aantal reviews is niet vereist. Overigens zegt het aantal beoordelingen wel iets over de waarde van een review. Als een kantoor slechts 4 reviews per jaar presenteert, is dit een stuk minder transparant dan wanneer een kantoor wekelijks een nieuwe review publiceert. 

Waarom is het uurtarief van de advocaat niet vermeld?

Advocaat Review kijkt naar de dienstverlening van een advocaat. De zogeheten soft skills. Concreet gaat het om zaken als communicatie, betrokkenheid, advies en een algeheel oordeel over de dienstverlening. Het uurtarief van een advocaat valt hierbuiten. Omdat Advocaat Review zich op het standpunt stelt dat het uurtarief van een advocaat weinig zegt over de kwaliteit van de dienstverlening. In algemene zin wordt vaak gesteld: hoe duurder, hoe beter. Echter, in de praktijk blijkt ten eerste dat het uurtarief van veel advocaten erg flexibel is. Er zijn veel advocaten die hun uurtarief laten afhangen van het type cliënt en ook de complexiteit van de casus. Ten tweede mag een cliënt, ongeacht de hoogte van het uurtarief, ervan uitgaan dat elke advocaat terzake kundig is waar het zijn of haar rechtsgebied betreft. 

Is het mogelijk om rechtstreeks een review achter te laten op Advocaat Review?

Nee, de deelnemende kantoren gaan zelf over de uitnodigingen. Zodra een cliënt zijn of haar dossier heeft afgerond, is het aan het advocatenkantoor zelf om deze cliënt – via Advocaatscore – te vragen een review achter te laten. 

Maakt advocaat-review.nl onderscheid tussen grote, middelgrote en kleine kantoren?

Neen, er is bewust voor gekozen om de reviews op de homepage a-select te tonen. Zodoende hebben kleine kantoren, die logischerwijs minder reviews verzamelen dan grote kantoren, evenveel kans op een plek op de homepage van Advocaat Review als grote en middelgrote kantoren. 

Is advocaat-review.nl onafhankelijk?

Ja, wij zijn niet verbonden aan een advocatenkantoor, een verzekeraar of andere organisatie. Advocaat Review is onderdeel van Advocaatscore B.V.  

Staan alle advocaten van Nederland op Advocaat Review?

Nee, alleen de advocaten die deelnemen aan Advocaatscore zijn te vinden op de website van Advocaat Review. Elk advocatenkantoor in Nederland kan, desgewenst, een licentie van Advocaatscore aanschaffen.  

Betalen advocaten om op Advocaat Review te staan?

Nee, de getoonde reviews zijn direct gekoppeld aan Advocaatscore. Advocatenkantoren betalen wél voor het gebruik van Advocaatscore. Ze schaffen een licentie aan die bijdraagt aan de vindbaarheid in Google van het betreffende kantoor; daarnaast kan men via de licentie van Advocaatscore gebruikmaken van de software waarmee cliënten om een beoordeling wordt gevraagd. 

Heeft de website advocaat-review.nl de goedkeuring van de Nederlandse Orde van Advocaten?

De NOvA heeft geen officieel standpunt ingenomen over Advocaat Review. Wel maken zij via diverse – eigen – kanalen kenbaar dat cliënttevredenheid van belang is. Gesprekken met de NOvA over kwalitatieve verbeteringen of andere aanpassingen zijn niet aan de orde. De NOvA stelt zich op het standpunt dat men geen zakendoet met commerciële partijen.